برگزاری نشست‌ تخصصی عوارض سلاح‌های شیمیایی و کشتارجمعی بر سلامت انسان

psr-iran-timموزه صلح تهران برگزار می‌کنند:

 

سلسله نشست‌های تخصصی عوارض سلاح‌های شیمیایی و کشتارجمعی بر سلامت انسان

 

با حضور كارشناس سازمان منع سلاح‌های شيميايى، دكتر شهريار خاطرى

 

نظر به اهمیت و ضرورت آشنایی جوانان، به‌خصوص دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی با مقوله جنگ‌های شیمیایی و سلاح‌های کشتارجمعی و اثرات مخرب استفاده از آنها در دهه‌های اخیر، موزه صلح در نظر دارد با برگزاری نشست‌های دوره‌ای، رسالت خود را در جهت آگاهی علاقه‌مندان به موضوعات یاد شده به انجام رساند.

 

موزه صلح تهران و psr ايران برگزار می‌کنند:

 

سلسله نشست‌های تخصصی عوارض سلاح‌های شیمیایی و کشتارجمعی بر سلامت انسان

 

با حضور كارشناس سازمان منع سلاح‌های شيميايى، دكتر شهريار خاطرى

 

نظر به اهمیت و ضرورت آشنایی جوانان، به‌خصوص دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی با مقوله جنگ‌های شیمیایی و سلاح‌های کشتارجمعی و اثرات مخرب استفاده از آنها در دهه‌های اخیر، موزه صلح در نظر دارد با برگزاری نشست‌های دوره‌ای، رسالت خود را در جهت آگاهی علاقه‌مندان به موضوعات یاد شده به انجام رساند.


دومین نشست تخصصی با حضور كارشناس سازمان OPCW، دکتر شهریار خاطری و با موضوع"سلاح‌های شیمیایی و عوارض آنها بر سلامت" برگزار می‌گردد.

 

زمان: ٢٥ مرداد - ساعت ١٥ الى ١٧
مکان: خیابان فیاض‌بخش، ضلع شمالی پارک شهر، موزه صلح تهران

psr-iran

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3