برگزاری دو نشست علمی در موزه صلح تهران

Neshastموزه صلح تهران با همکاری بنیاد برگهوف آلمان، دو نشست علمی با موضوعات ذیل را با حضور پروفسور وینتراشتاینر و پرفسور بیرکنباخ به شرح زیر برگزار می‌کند:

«شهروندی جهانی»: پروفسور ورنر وینتراشتاینر، بانی مرکز پژوهش‌ها و آموزش صلح دانشگاه کلاگنفورت اتریش، زمان: جمعه 31 شهریور 1396 ساعت 15،30 تا 17

«منطق صلح»: پرفسور هانه‌مارگارت بیرکنباخ، استاد دانشگاه گیسن آلمان، متخصص در زمینه مطالعات صلح و درگیری و میانجی‌گری، شنبه 1 مهر 1396 ساعت 15،30 تا 17

هر دو سخنرانی به زبان انگلیسی، بدون ترجمه فارسی برگزار می‌شود.

حضور برای کلیه علاقه‌مندان آزاد است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3