بازدید دیپلمات‌های اسپانیایی از موزه صلح تهران

Spain-timآقای فرناندو آریاس، نماینده اسپانیا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و آقای ادواردو لوپز پوسکتس سفیر کشور اسپانیا در ایران به همراه نماینده اداره مرجع ملی معاهدات خلع سلاح روز سه‌شنبه 7 شهریور 1396 از موزه صلح تهران بازدید کردند.

در این برنامه، ابتدا مهمانان با راهنمایی جانبازان شیمیایی از موزه صلح تهران بازدید کردند و سپس در جلسه‌ای با دیگر فعالیت‌های آموزشی و هنری موزه آشنا شدند. آقای فرناندو آریاس، نماینده اسپانیا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و آقای ادواردو لوپز پوسکتس سفیر کشور اسپانیا در ایران به همراه نماینده اداره مرجع ملی معاهدات خلع سلاح روز سه‌شنبه 7 شهریور 1396 از موزه صلح تهران بازدید کردند.


در این برنامه، ابتدا مهمانان با راهنمایی جانبازان شیمیایی از موزه صلح تهران بازدید کردند و سپس در جلسه‌ای با دیگر فعالیت‌های آموزشی و هنری موزه آشنا شدند. آقای فرناندو آریاس طی این بازدید با اشاره به کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه کشورمان طی جنگ گفتند که: «استفاده از سلاح کشتار جمعی جنایت جنگی است اما زمانی که سلاح شیمیایی در این حجم و طی این بازه زمانی به صورت مداوم استفاده می‌شود، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود». در این جلسه، به درمان مصدومین شیمیایی ایرانی در کشور اسپانیا اشاره و زمینه‌های همکاری مشترک بررسی شد.
در پایان، بازدیدکنندگان لوح موزه صلح تهران را به رسم یادبود دریافت کردند.

Spain-dip

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3