دو نشست علمی در موزه صلح تهران برگزار شد

globalcitizenموزه صلح تهران دو نشست علمی را با موضوع «شهروندی جهانی» و «منطق صلح» در روزهای جمعه 31 شهریور و شنبه 1 مهر 1396 با همکاری بنیاد برگهوف آلمان برگزار کرد.

این دو نشست علمی با حضور پروفسور ورنر وینتراشتاینر، بانی مرکز پژوهش‌ها و آموزش صلح دانشگاه کلاگنفورت اتریش و پرفسور هانه‌مارگارت بیرکنباخ، استاد دانشگاه گیسن آلمان و متخصص در زمینه مطالعات صلح و درگیری و میانجی‌گری برای شرکت‌کنندگان مدرسه تابستانه «گفت‌وگو و صلح‌سازی» و هم‌چنین دیگر علاقمندان به مباحث این دو حوزه برگزار شد.

 

globalcitizen

موزه صلح تهران دو نشست علمی را با موضوع «شهروندی جهانی» و «منطق صلح» در روزهای جمعه 31 شهریور و شنبه 1 مهر 1396 با همکاری بنیاد برگهوف آلمان برگزار کرد.

 

 

این دو نشست علمی با حضور پروفسور ورنر وینتراشتاینر، بانی مرکز پژوهش‌ها و آموزش صلح دانشگاه کلاگنفورت اتریش و پرفسور هانه‌مارگارت بیرکنباخ، استاد دانشگاه گیسن آلمان و متخصص در زمینه مطالعات صلح و درگیری و میانجی‌گری برای شرکت‌کنندگان مدرسه تابستانه «گفت‌وگو و صلح‌سازی» و هم‌چنین دیگر علاقمندان به مباحث این دو حوزه برگزار شد.

 

در نشست نخست در روز 31 شهریور، مولفه‌های شهروندی، اهمیت آموزش صلح و تاثیر آن بر رویکردها نسبت به مباحث بین‌المللی چون مسئله پناهندگان، تغییرات آب و هوایی و تروریسم، ارتباط میان هویت ملی با شهروندی جهانی و احساس تعلق به سیاره زمین بررسی شدند.

 

طی نشست دوم در روز 1 مهر، یک مدل پیشنهادی جهت برقراری صلح و پیشگیری از بروز خشونت بررسی شده، با پرداختن به مفاهیم مرتبط، صلح به عنوان مفهومی فراتر از نبودن جنگ تحلیل شد. در هر دو نشست، حاضران در ادامه جلسه سوالات خود را پرسیدند و با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند.

 

برای دانلود فایل ارائه پرفسور وینتراشتاینر با موضوع شهروندی جهانی اینجا و برای دانلود فایل ارائه پرفسور بیرکنباخ با موضوع منطق صلح، اینجا و برای مشاهده عکس‌های این دو نشست، لطفاٌ این‌جا کلیک کنید.

دو نشست علمی در موزه صلح تهران برگزار شد

موزه صلح تهران دو نشست علمی را با موضوع «شهروندی جهانی» و «منطق صلح» در روزهای جمعه 31 شهریور و شنبه 1 مهر 1396 با همکاری بنیاد برگهوف آلمان برگزار کرد.

این دو نشست علمی با حضور پروفسور ورنر وینتراشتاینر، بانی مرکز پژوهش‌ها و آموزش صلح دانشگاه کلاگنفورت اتریش و پرفسور هانه‌مارگارت بیرکنباخ، استاد دانشگاه گیسن آلمان و متخصص در زمینه مطالعات صلح و درگیری و میانجی‌گری برای شرکت‌کنندگان مدرسه تابستانه «گفت‌وگو و صلح‌سازی» و هم‌چنین دیگر علاقمندان به مباحث این دو حوزه برگزار شد.

در نشست نخست در روز 31 شهریور، مولفه‌های شهروندی، اهمیت آموزش صلح و تاثیر آن بر رویکردها نسبت به مباحث بین‌المللی چون مسئله پناهندگان، تغییرات آب و هوایی و تروریسم، ارتباط میان هویت ملی با شهروندی جهانی و احساس تعلق به سیاره زمین بررسی شدند.

طی نشست دوم در روز 1 مهر، یک مدل پیشنهادی جهت برقراری صلح و پیشگیری از بروز خشونت بررسی شده، با پرداختن به مفاهیم مرتبط، صلح به عنوان مفهومی فراتر از نبودن جنگ تحلیل شد. در هر دو نشست، حاضران در ادامه جلسه سوالات خود را پرسیدند و با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند.

برای دانلود فایل ارائه پرفسور وینتراشتاینر با موضوع شهروندی جهانی این‌جا و برای دانلود فایل ارائه پرفسور بیرکنباخ با موضوع منطق صلح، این‌جا و برای مشاهده عکس‌های این دو نشست، لطفاٌ این‌جا کلیک کنید.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3