بازدید پژوهشگران ارشد «موسسه نروژی امور بین‌الملل» از موزه صلح تهران

nupi-timچهار نفر از پژوهشگران ارشد موسسه نروژی امور بین‌الملل (NUPI) با دعوت دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه 24 مهرماه از موزه بازدید کردند و از نزدیک با بخشی از فعالیت‌های آن آشنا شدند. 

 

چهار نفر از پژوهشگران ارشد موسسه نروژی امور بین‌الملل (NUPI) با دعوت دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه 24 مهرماه از موزه بازدید کردند و از نزدیک با بخشی از فعالیت‌های آن آشنا شدند. 

 


در این بازدید، مهمانان نخست با راهنمایی جانبازان در موزه تورگردانی شدند و سپس در جلسه‌ای با برنامه‌های آموزشی، هنری و بین‌المللی موزه بیش‌تر آشنا شدند. در این جلسه، آقای اسوِر لوگارد، مدیر پیشین این مرکز و پژوهشگر ارشد آن، ضمن تشکر از فعالیت‌های آموزشی موزه و اشاره به پروتکل 1925 ژنو و هم‌چنین کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی یادآور شدند که اتمام روند نابودی انباشت‌های سلاح‌های شیمیایی در روسیه که به تازگی پایان یافته است، قدم مهم دیگری در محو کامل سلاح‌های کشتار جمعی است. ایشان تاکید کردند که «امروز چیزهای زیادی دیدم و چیزهای زیادی به من یادآوری شد.»


در پایان، یک جلد آلبوم عکس «قربانیان جنگ»، اثر آقای مهدی منعم برای استفاده در کتابخانه این موسسه، به آقای لوگارد اهدا شد.

nupi-pic

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3