کشور فلسطین به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیوست

palestine flagکشور فلسطین در تاریخ 31 خرداد 1397 به کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی پیوست. این کشور، سند الحاق خود را در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده بود.
به این ترتیب، فلسطین 193مین کشور عضو این کنوانسیون خواهد بود. در حال حاضر، بیش از 96% سلاح‌های شیمیایی در اختیار کشورهای عضو کنوانسیون که اعلام شده بود، زیر نظر نظام راستی‌آزمایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نابود شده است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3