بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی ربانی از موزه صلح تهران

Mojtama-rabani

بازدید گروهی از دانش آموزان مجتمع آموزشی ربانی و فعال در پروژه های صلح و دوستی از موزه صلح

در این بازدید که دوشنبه 25 اردیبهشت از موزه صلح تهران به عمل آمد گروهی از دانش آموزان دختر به نمایندگی از سایر دانش آموزان فعال در طرح "صلح و دوستی پایدار" و برنامه های بین الملی لایف لینک به همراه مربیان خود (آقای مصطفی ایل و سرکار خانم طاهری) از موزه صلح تهران دیدن کردند.

 

بازدید گروهی از دانش آموزان دختر مجتمع آموزشی ربانی و فعال در پروژه های صلح و دوستی از موزه صلح تهران

 

در این بازدید که دوشنبه 25 اردیبهشت از موزه صلح تهران به عمل آمد گروهی از دانش آموزان دختر به نمایندگی از سایر دانش آموزان فعال در طرح "صلح و دوستی پایدار" و برنامه های بین الملی لایف لینک به همراه مربیان خود (آقای مصطفی ایل و سرکار خانم طاهری) از موزه صلح تهران دیدن کردند و به ارائه ی نظرات و گزارش فعالیتهای خود در پروژه های صلح و دوستی پرداختند.


برای مشاهده عکس های دیگر اینجا را کلیک کنید.

 

e

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3