برگزاری کارگاه آموزشی حقوق بین الملل بشردوستانه در موزه صلح تهران با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ

ICRCبنابر توافق پیشین بین کمیته بین المللی صلیب سرخ و موزه صلح تهران، سلسله برنامه های آموزشی آشنایی با حقوق بین الملل بشردوستانه، با برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی حقوق بین الملل بشردوستانه، مهرماه امسال آغاز می شود و با برگزاری دوره های پیشرفته ادامه خواهد یافت. این کارگاه ها برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل طراحی شده است، اما سایر علاقمندان هم می توانند در صورت ثبت نام به موقع در این کارگاه شرکت کنند.

زمان برپایی این کارگاه روز پنج شنبه 13ام مهرماه 1391 از ساعت 9 تا 17 است. با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، در صورت افزایش شمارعلاقمندان ، این برنامه در دو نوبت برگزار خواهد شد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3