میز گرد تخصصی بررسی نقش مدارس در صلح پایدار در موزۀ صلح تهران برگزار شد

 

leaf darkبا حضور رئیس شبکه بین‌المللی صلح و دوستی مدارس (لایف لینک) و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، برخی مدارس عضو این شبکۀ بین‌المللی در ایران، شماری از معلمان، دانشجویان و هنرمندا‌ن درکنار اعضا و داوطلبان موزۀ صلح تهران، روز دوشنبه 10 مهرماه، میزگرد تخصصی "بررسی نقش مدارس در صلح پایدار" با تکیه بر شعار "توسعۀ پایدار صلح پایدار" در محل موزۀ صلح تهران برگزار شد.

 

 

با حضور رئیس شبکه بین‌المللی صلح و دوستی مدارس (لایف لینک) و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، برخی مدارس عضو این شبکۀ بین‌المللی در ایران، شماری از معلمان، دانشجویان و هنرمندا‌ن درکنار اعضا و داوطلبان موزۀ صلح تهران، روز دوشنبه 10 مهرماه، میزگرد تخصصی "بررسی نقش مدارس در صلح پایدار" با تکیه بر شعار "توسعۀ پایدار – صلح پایدار" در محل موزۀ صلح تهران برگزار شد.

 

این میزگرد با نمایش فیلم کوتاه "دو راه‌حل برای یک مسئله" ساختۀ عباس کیارستمی آغاز  شد و پس از معرفی شرکت کنندگان، دکتر هانس لواندر، رئیس شبکۀ بین‌المللی مدارس صلح و دوستی، به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیرۀ "خانۀ صلح اوپسالا" در سوئد ضمن بیان تاریخچۀ "لایف لینک" و موزۀ صلح اوپسالا که به خانۀ صلح تغییر نام داده است، پیامی از جانب این مرکز به موزۀ صلح تهران اهدا نمود و سپس به شرح پروژه‌ها و نحوۀ همکاری با مدارس کشورهای مختلف ار جمله ایران پرداخت.

 

 

از آنجایی که سال‌های 2005 تا 2014، از سوی یونسکو "دهۀ آموزش برای توسعۀ پایدار" نام نهاده شده است، معلمان و متخصصان حاضر در این میزگرد به بیان و تبادل  اندیشه‌ها و تجربه‌هایشان پیرامون برنامه‌ها و پروژه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان پرداختند. پس از همفکری شرکت کنندگان، نمایندۀ سازمان مسیرهای بینافرهنگی صلح (IPP) به معرفی این سازمان و اهداف و فعالیت‌های آن پرداخت.

 

در این میزگرد که بیش از دو ساعت به طول انجامید، موزۀ صلح تهران به دستاوردهای ارزشمندی در زمینۀ شیوه های آموزش فرهنگ صلح به  کودکان و نوجوانان با تکیه بر سه اصل احترام به خود، احترام به دیگران و احترام به طبیعت و آفریده های خداوند، دست یافت.a


c


b


h


g


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3