بازدید رئیس و مدیران سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس از موزه صلح تهران

 

Ghorbaniسردار مرتضی قربانی رئیس سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس به همراه تنی چند از معاونین و مدیران این موزه و نیز برخی از هنرمندان برجسته کشور روز یکشنبه 23 مهر ماه از موزه صلح تهران بازدید کردند.

در این بازدید ضمن گفتگو در خصوص فعالیتهای موزه صلح تهران و چگونگی ثبت اسناد حملات شیمیایی و تاریخ شفاهی بازماندگان این حملات در موزه صلح، در خصوص همکاری های متقابل بین موزه صلح تهران و سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توافقاتی بعمل آمد.مشاهده تصاویر این بازدید

 

بازدید رئیس و مدیران سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس از موزه صلح تهران


سردار مرتضی قربانی رئیس سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس به همراه تنی چند از معاونین و مدیران این موزه و نیز برخی از هنرمندان برجسته کشور روز یکشنبه 23 مهر ماه از موزه صلح تهران بازدید کردند.

در این بازدید ضمن گفتگو در خصوص فعالیتهای موزه صلح تهران و چگونگی ثبت اسناد حملات شیمیایی و تاریخ شفاهی بازماندگان این حملات در موزه صلح، در خصوص همکاری های متقابل بین موزه صلح تهران و سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توافقاتی بعمل آمد.

 

لازم به ذکر است موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بعنوان یک طرح ملی و با مشارکت جمع زیادی از نخبگان، فرماندهان عالی رنبه دوران دفاع مقدس و هنرمندان برجسته کشور در دست اجرا میباشد و تاکنون دهها هزار سند و آثار با ارزش برای استفاده در این موزه گردآوری شده است و مطالعات گسترده ای در خصوص نحوه ارائه این آثار در موزه انجام پذیرفته است.

مشاهده تصاویر بیشتر از این بازدید

 

a

 

b

 f

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3