دومین دوره کارگاه آموزشی حقوق بین الملل بشر دوستانه

 

IHL2 Riter

دومین دوره کارگاه آموزشی حقوق بین الملل بشر دوستانه ، روز پنجشنبه 27 مهرماه در موزه صلح تهران برگزار گردید.

این برنامه آموزشی با سخنان آقای پی یر ریتر، رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران آغاز شد و با سخنرانی هایی در خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه، ضمانت اجرای حقوق بین الملل و نیز معرفی برخی معاهدات بین المللی در زمینه سلاحهای ممنوعه از جمله کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و نمایش چند فیلم آموزشی ادامه یافت.در این کارگاه آموزشی حدود 30 نفر از دانشجویان حقوق بین الملل و سایر رشته های دانشگاهی حضور داشتند و به تبادل نظر در خصوص حقوق بین الملل بشر دوستانه پرداختند.

در پایان به شرکت کنندگان گواهی حضور در این برنامه اعطا شد. مشاهده تصاویر این کارگاه آموزشی

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3