موزۀ صلح تهران با همکاری مدرسۀ ژاپنی‌ها در تهران برگزار می‌کند: شیوه های آموزش فرهنگ صلح به کودکان و نوجوانان: تبادل تجربیات ژاپن و ایران

 

globe

موزۀ صلح تهران در راستای برنامه‌های آموزشی و همچنین تبادل فرهنگی بین دو کشور ایران و ژاپن، روز چهارشنبه 3 آبان 1391، کلاس آموزشی ویژۀ معلمان و فرهنگیان برگزار می‌کند. در این کلاس دو ساعته که توسط دو تن از آموزگاران مدرسۀ ژاپنی‌ها در تهران تدریس می‌شود، مخاطبان پیرامون "آموزش فرهنگ صلح به دانش‌آموزان دبستانی و راهنمایی" و "مفهوم جنگ و صلح برای کوکان و نوجوانان" در جریان تجربیات و شیوه‌های آموزشی در مدارس ژاپن قرار خواهند گرفت. این جلسه به زبان ژاپنی به همراه ترجمۀ همزمان برگزار خواهد شد. شرکت در این جلسه برای معلمان، مربیان و فرهنگیان آزاد است.

زمان: چهارشنبه 3 آبان 1391 از ساعت 4 تا 6 بعدازظهر

مکان: موزۀ صلح تهران

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3