برنامه آموزشی شیوه های آموختن فرهنگ صلح برگزار شد

 

heiwa-peaceعصر چهارشنبه 3 آبان ماه برنامه آموزشی شیوه های آموختن فرهنگ صلح به دانش‌آموزان دبستانی و راهنمایی و نیز تبیین مفهوم جنگ و صلح برای کوکان و نوجوانان با تکیه بر تجربیات کشور ژاپن توسط دو تن از آموزگاران مدرسۀ ژاپنی‌ در تهران در موزۀ صلح برگزار شد. در این برنامه دو ساعته که با حضور شمار زیادی از علاقمندان از جمله معلمان، فرهنگیان و فعالین صلح در بخش آموزش کودکان و نوجوانان همراه بود ، علاوه بر سخنرانی دو نفر از معلمان ژاپنی، موضوعات مربوطه و به ویژه شیوه‌های آموزشی در مدارس ژاپن و تبادل تجربیات آموزشی بین دو کشور و نیز نقش قربانیان جنگ در این راستا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این جلسه به زبان ژاپنی به همراه ترجمۀ همزمان برگزار شد 

مشاهده تصاویر این کارگاه آموزشی

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3