بازدید نمایندگان "سازمان بین‌المللی پزشکان مخالف جنگ" از ایران

 

IPPNW1

هیئتی از پزشکان و دانشجویان اروپایی عضو سازمان بین‌المللی پزشکان مخالف جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی  (IPPNW) از کشورهای سوئد، دانمارک، نروژ، آلمان، ترکیه و روسیه در روزهای 21 تا 25 آبان (11 تا 15 نوامبر) از ایران بازدید می کنند و در جلسات و برنامه‌های مختلفی در موزۀ صلح تهران و نیز مراکز دانشگاهی و علمی در خصوص ریشه‌کن شدن سلاح‌های کشتار جمعی، پیامدهای این سلاح‌ها بر سلامت و مسئولیت جامعۀ پزشکی در این خصوص گفت‌وگو می کنند.

 

هیئتی از پزشکان و دانشجویان اروپایی عضو سازمان بین‌المللی پزشکان مخالف جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی (IPPNW) از کشورهای سوئد، دانمارک، نروژ، آلمان، ترکیه و روسیه قرار است در روزهای 21 تا 25 آبان (11 تا 15 IPPNW1نوامبر) از ایران بازدید کنند و در جلسات و برنامه‌های مختلفی در موزۀ صلح تهران و نیز مراکز دانشگاهی و علمی در خصوص ریشه‌کن شدن سلاح‌های کشتار جمعی، پیامدهای این سلاح‌ها بر سلامت و مسئولیت جامعۀ پزشکی در این خصوص گفت‌وگو کنند.

سازمان پزشکان مخالف جنگ و سلاح‌های هسته‌ای از بزرگترین و معتبرترین سازمان‌های غیر دولتی پزشکی در دنیا است که هزاران نفر از پزشکان و متخصصان رشته‌های مرتبط با سلامت در سراسر جهان عضو آن هستند.

این سازمان در سال 1980 تاسیس شد و در سال 1985 به‌دلیل فعالیت‌های چشمگیر خود برنده جایزه صلح نوبل شد.

فعالیت‌های این سازمان عمدتاً در چند محور زیر است:

• تلاش برای پیشگیری از وقوع جنگ و منازعات مسلحانه

• کمک به قربانیان جنگ‌ها

• تلاش برای ریشه‌کن شدن سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای

• آگاه‌سازی جامعه جهانی به‌خصوص جامعه پزشکی و سیاستمداران از خطر سلاح‌های هسته‌ای برای بشریت

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3