معرفی کتاب برای مطالعه

 

Motaleate-Solh"مطالعات صلح"(مقدمه ای بر مفاهیم،گستره و نظریات)

"مطالعات صلح" (مقدمه ای بر مفاهیم، گستره و نظریات)، سال گذشته(1390) منتشر شده و مولف آن دکتر مهسا ماه پیشانیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد بوشهر) است. در این کتاب مقدمات مطالعات صلح در پنج بخش از جمله بنیان های نظری مطالعات صلح، جنبش های صلح، و مذهب صلح عنوان شده و می تواند منبع مناسبی برای پژوهشگران و دانشجویان رشته های حقوقی، علوم انسانی و علوم اجتماعی باشد.

این کتاب توسط انتشارات خرسندی در سال 1390 برای اولین بار منتشر شده است و قیمت آن 45000 ریال است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3