معرفی دورۀ کارشناسی ارشد "صلح، توسعه، امنیت و دگرگونی منازعات بین‌المللی"

logo-university-of-innsbruck-120-

 

کرسی مطالعات صلح یونسکو در دانشگاه اینزبروک برگزار می‌کند:

دورۀ کارشناسی ارشد "صلح، توسعه، امنیت و دگرگونی منازعات بین‌المللی"

دانشگاه اینزبروک یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اتریش است که در سال 1669 تاسیس شده است. با توجه به تفاهم‌نامۀ امضا شده بین یونسکو و دانشگاه اینزبروک، کرسی مطالعات صلح یونسکو در دانشگاه اینزیروک به عنوان رهاوردی از تحقیقات سیستماتیک در تفسیرهای مختلف از صلح و دستاوردی منحصر به فرد در زمینۀ مطالعات صلح، توسط دورۀ کارشناسی ارشد مطالعات صلح اینزبروک از سال 2001 توسعه یافت و در تابستان 2008 تاسیس شد.

 

کرسی مطالعات صلح یونسکو در دانشگاه اینزبروک برگزار می‌کند:

 

دورۀ کارشناسی ارشد "صلح، توسعه، امنیت و دگرگونی منازعات بین‌المللی"


logo-university-of-innsbruck-120- به دلیل محدودیت‌های موجود، ظرفیت کل دورۀ تابستانی 2013 به 34 نفر محدود شده است و ثبت‌نام در این دوره آغاز شده و اولویت با متقاضیانی است که زودتر اقدام کنند.

دانشگاه اینزبروک یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اتریش است که در سال 1669 تاسیس شده است. با توجه به تفاهم‌نامۀ امضا شده بین یونسکو و دانشگاه اینزبروک، کرسی مطالعات صلح یونسکو در دانشگاه اینزیروک به عنوان رهاوردی از تحقیقات سیستماتیک در تفسیرهای مختلف از صلح و دستاوردی منحصر به فرد در زمینۀ مطالعات صلح، توسط دورۀ کارشناسی ارشد مطالعات صلح اینزبروک از سال 2001 توسعه یافت و در تابستان 2008 تاسیس شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک‌های زیر سر بزنید:

http://www.uibk.ac.at/peacestudies

http://www.uibk.ac.at/peacestudies/ma-program

http://www.uibk.ac.at/peacestudies/chair/purpose.html

http://www.uibk.ac.at/peacestudies/chair/orientation.htmlunesco wo address 299x177 colored

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3