دورۀ کارشناسی ارشد مطالعات صلح در آکادمی صلح جهانی (مرکز مطالعات صلح سوئیس)

 

middle1 logo

" آکادمی صلح جهانی - مرکز مطالعات صلح سوئیس" موسسه‌ای آموزشی است که هدف آن ترویج فرهنگ جهانی صلح از طریق توسعۀ برنامۀ ابتکاری آموزش صلح و آموزش متخصصانی است که می‌توانند از دانش خود در راستای گسترش این زمینۀ مطالعاتی استفاده کنند.

برنامۀ مطالعاتی کارشناسی ارشد مطالعات پیشرفتۀ آکادمی صلح جهانی، بخشی از مرکز مطالعات پیشرفتۀ دانشگاه بازل سوئیس است و بر صلح و دگرگونی منازعات متمرکز است. طول این دورۀ آموزشی 9 ماه است و پذیرای دانشجویانی از سراسر جهان است.

middle1 logo" آکادمی صلح جهانی - مرکز مطالعات صلح سوئیس" موسسه‌ای آموزشی است که هدف آن ترویج فرهنگ جهانی صلح از طریق توسعۀ برنامۀ ابتکاری آموزش صلح و آموزش متخصصانی است که می‌توانند از دانش خود در راستای گسترش این زمینۀ مطالعاتی استفاده کنند.

برنامۀ مطالعاتی کارشناسی ارشد مطالعات پیشرفتۀ آکادمی صلح جهانی، بخشی از مرکز مطالعات پیشرفتۀ دانشگاه بازل سوئیس است و بر صلح و دگرگونی منازعات متمرکز است. طول این دورۀ آموزشی 9 ماه است و پذیرای دانشجویانی از سراسر جهان است. آکادمی صلح در درجۀ اول از طریق پرداخت هزینۀ تحصیل و شهریۀ دانشجویان تامین مالی می‌شود؛ با این وجود، هیئت مدیرۀ آکادمی صلح تصمیم گرفته است تا بخشی از هزینۀ تحصیل 5 نفر از دانشجویان در هر سال تحصیلی را به صورت بورسیه تقبل کند.

امروزه نیاز فزاینده‌ای به وجود متخصصان شایسته در زمینۀپژوهش منازعات و فعالیت‌های صلح‌طلبانه وجود دارد؛ افرادی که بتوانند عملکردی ابتکاری در موسسه‌های عمومی و خصوصی ایفا کنند. آکادمی صلح جهانی همچون گلخانه‌ای است برای آگاهی‌بخشی تازه، جایی که مردم با پیشینه‌های مختلف جغرافیایی، فکری و اعتقادی در کنار هم قرار می‌گیرند و در برقراری گفت‌وگو در فضایی توسعه‌مدار مشارکت می‌کنند. این امر سبب می‌شود که ابعاد تازه‌ای از تفکر و آگاهی رشد کند و جوانه بزند.

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این دورۀ آموزشی به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

 

http://www.world-peace-academy.ch/?lang=en&pid=121

http://www.world-peace-academy.ch/?lang=en&pid=91&xid=1&pg=1

http://www.world-peace-academy.ch/?lang=en&pid=35

http://www.world-peace-academy.ch/?lang=en&pid=47

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3