نشست نقد و بررسی کتاب "جنایت جنگی" در خصوص حملات شیمیایی، در موزه صلح برگزار میشود

NikkhahBook-001

 

کتاب "جنایت جنگی، حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران" اثر پژوهشگر فرهیخته، محمد باقر نیکخواه از معدود آثاری است که بصورت جامع به بررسی موضوع حملات شیمیایی علیه ایران و نیز ابعاد حقوقی و سیاسی آن پرداخته است. این کتاب اخیرا به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است. جلسه نقد و بررسی این اثر ارزشمند در روز سه شنبه 26 دیماه 91 از ساعت چهار تا پنج و نیم بعد از ظهر با حضور نویسنده محترم و جمعی از پژوهشگران و نویسندگان حوزه تاریخ نگاری جنگ تحمیلی و مسئولین مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در موزه صلح تهران برگزار میگردد. حضور در این نشست برای عموم آزاد میباشد.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3