بازدید خواهران حوزه مقاومت بسیج 196 صداقت

 

basij-196گروهی از خواهران حوزه مقاومت بسیج 196 صداقت، شنبه 14 بهمن همزمان با روزهای آغازین ایام ا.. دهه مبارک فجر از موزه صلح تهران بازدید نمودند. در پایان این بازدید دوستانه، جانبازان داوطلب راوی موزه به پاسخگویی پرسش های مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان و بازگویی خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداختند.

برای دیدن عکس های این مراسم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

گروهی از خواهران حوزه مقاومت بسیج 196 صداقت، شنبه 14 بهمن همزمان با روزهای آغازین ایام ا.. دهه مبارک فجر از موزه صلح تهران بازدید نمودند. در پایان این بازدید دوستانه، جانبازان داوطلب راوی موزه به پاسخگویی پرسش های مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان و بازگویی خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداختند.

 0b

1-b

2b

3b

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3