موزۀ صلح تهران همکار پروژه "میراث سبز هیروشیما" شد

 

Green Legacy Hiroshima - Logoموزۀ صلح تهران و پارک شهر تهران این روزها میزبان دانه‌های درخت جینکگو هستند که در سال 2012 از درخت مادر که در محل باغ شوکئین (Shukkeien)، در کمتر از 1.5 کیلومتری مرکز انفجار اتمی هیروشیما (1945) واقع است، جمع‌آوری شده است. این دانه‌ها پیام‌آوران ارزشمند زندگی ، امید و صلح هستند و با حیات و پایداریشان در طول این سال‌ها، بذر امید را در دل بسیاری از بازماندگان جنگ‌ها کاشته‌اند.

 

 

Green Legacy Hiroshima - Logoموزۀ صلح تهران و پارک شهر تهران این روزها میزبان دانه‌های درخت جینکگو هستند که در سال 2012 از درخت مادر که در محل باغ شوکئین (Shukkeien)، در کمتر از 1.5 کیلومتری مرکز انفجار اتمی هیروشیما (1945) واقع است، جمع‌آوری شده است. این دانه‌ها پیام‌آوران ارزشمند زندگی ، امید و صلح هستند و با حیات و پایداریشان در طول این سال‌ها، بذر امید را در دل بسیاری از بازماندگان جنگ‌ها کاشته‌اند.

این بذرها که در بهمن ماه 91 توسط پروفسور اینایی تحویل موزه صلح تهران گردید به زودی و با همکاری مرکز آموزش گل و گیاه شهرداری در پارک شهر تهران کاشته شده و پس از تبدیل شدن به نهال، طی مراسمی رسماً در مقابل موزۀ صلح تهران غرس خواهند شد.

پروژۀ میراث سبز هیروشیما، توسط موسسۀ آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد (UNITAR) دفتر هیروشیما و با همکاری سازمان مردم نهاد ANT-Hiroshima سازمان‌دهی شده است و با ارسال بذرها و نهال‌هایی از درخت‌های بازمانده از بمباران اتمی هیروشیما در 1945 به سراسر جهان، پیام صلح و دوستی و میراث سبز خود را منتشر می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این پروژه و همچنین دیدن خبر دریافت و میزبانی این بذرها توسط موزۀ صلح تهران، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.unitar.org/greenlegacyhiroshima

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3