کودک هنرمند ایرانی برگزیدۀ مسابقۀ بین‌المللی نقاشی صلح کودکان هیروشیما شد

Kimia-Sadat

کیمیا سادات هاشمی، کودک 10 سالۀ ایرانی، در بیست و هفتمین مسابقۀ بین‌المللی نقاشی صلح کودکان هیروشیما برگزیده شد.

امسال نیز، همچون سال گذشته، از میان شرکت کنندگان در این مسابقۀ بین‌المللی که از کشورهای مختلف دنیا از جمله استرالیا، آلمان، فرانسه، روسیه، ایران، ژاپن، کره جنوبی، هند و امریکا نقاشی‌های خود را با موضوع صلح به دبیرخانۀ این مسابقه در موزۀ صلح هیروشیما ارسال کرده بودند، نقاشی کودکی هنرمند از ایران موفق به دریافت لوح افتخار و یادبودی به امضای شهردار شهر هیروشیما شد.

 

 

Kimia-Sadat-Hashemi1کیمیا سادات هاشمی، کودک 10 سالۀ ایرانی، در بیست و هفتمین مسابقۀ بین‌المللی نقاشی صلح کودکان هیروشیما برگزیده شد. امسال نیز، همچون سال گذشته، از میان شرکت کنندگان در این مسابقۀ بین‌المللی که از کشورهای مختلف دنیا از جمله استرالیا، آلمان، فرانسه، روسیه، ایران، ژاپن، کره جنوبی، هند و امریکا نقاشی‌های خود را با موضوع صلح به دبیرخانۀ این مسابقه در موزۀ صلح هیروشیما ارسال کرده بودند، نقاشی کودکی هنرمند از ایران موفق به دریافت لوح افتخار و یادبودی به امضای شهردار شهر هیروشیما شد.

در این مسابقه 3835 نقاشی از دانش‌آموزان شهر هیروشیما و 830 نقاشی از کشورهای دیگر شرکت داده شده بود. این نقاشی به همراه تعدادی دیگر از نقاشی‌های کودکان ایرانی، توسط موزۀ صلح تهران در تابستان امسال (1391) برای موزۀ صلح هیروشیما فرستاده شده بود و با تازگی لوح یادبود و هدیه‌ای به رسم یادگار از سوی موزۀ صلح هیروشیما برای او به دست موزۀ صلح تهران رسیده است. موزۀ صلح تهران به زودی در مراسمی این لوح افتخار را به همراه هدایایی به کیمیاسادات هاشمی اهدا خواهد نمود.

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این مسابقه می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/kids/KPSH_E/top_e.html

 

kima 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3