حضور نمایندگان موزه صلح در سومین کنفرانس بازنگری کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در لاهه

OPCW HQ-002سومین کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاحهای شیمیایی از هشتم آوریل (19 فروردین ماه) با حضور نمایندگان بلند پایه 188 کشوردنیا ، سازمانهای بین المللی و دهها سازمان مردم نهاد در لاهه هلند آغاز به کار می کند. نمایندگان انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی و موزه صلح تهران نیز به دعوت رسمی سازمان منع سلاحهای شیمیایی OPCW  در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

نسیم تقی پور از هنرمندان جوان عضو موزه صلح در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی از آثار نقاشی خود در زمینه آثار جنگ و سلاحهای شیمیایی را برپا خواهد نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان منع سلاحهای شیمیایی مراجعه کنید www.opcw.org

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3