دانشجویان سوئدی دانشگاه اوپسالا در موزه صلح تهران

Uppsala Uniگروهی از دانشجویان دانشگاه اوپسالا (سوئد) روز جمعه بیستم اردیبهشت 92 ضمن بازدید از موزه صلح تهران در جلسه ای با حضور جمعی از دانشجویان عضو موزه و راهنمایان داوطلب، به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

دانشگاه اوپسالا که تاسیس آن به قرن پانزدهم بر میگردد قدیمی ترین دانشگاه در کشور سوئد و یکی از معتبرترین دانشگاههای دنیا در زمینه پژوهشهای علمی در علوم انسانی میباشد و از جمله دپارتمانهای معروف این دانشگاه، دپارتمان مطالعات صلح است.

 گروهی از دانشجویان دانشگاه اوپسالا (سوئد) روز جمعه بیستم اردیبهشت 92 ضمن بازدید از موزه صلح تهران در جلسه ای با حضور جمعی از دانشجویان عضو موزه و راهنمایان داوطلب، به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

این گروه شامل دانشجویانی از رشته های صلح، علوم سیاسی، زبان فارسی و اقتصاد هستند که در قالب یک تور دانشگاهی برای آشنایی با فرهنگ و مردم ایران به کشورمان سفر کرده اند.

 

دانشگاه اوپسالا که تاسیس آن به قرن پانزدهم بر میگردد قدیمی ترین دانشگاه در کشور سوئد و یکی از معتبرترین دانشگاههای دنیا در زمینه پژوهشهای علمی در علوم انسانی میباشد و از جمله دپارتمانهای معروف این دانشگاه، دپارتمان مطالعات صلح است.

 

Upsalla-Uni-group

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3