انتشار پنجمین شمارۀ خبرنامۀ شبکۀ بین‌المللی موزه‌های صلح

INMP Logoپنجمین شمارۀ خبرنامۀ شبکۀ بین‌المللی موزه‌های صلح، به تازگی (ماه می 2013) در 15 صفحه و به زبان انگلیسی منتشر شده است. در این شماره از خبرنامه، علاوه بر اشاره به موفقیت‌ها و برخی فعالیت‌های موزه صلح تهران در صفحه‌های اول و دوم، یک صفحۀ کامل هم به فعالیت‌های موزۀ صلح تهران در چند ماه گذشته اختصاص داده شده است(صفحۀ 8).

شما نیز می‌توانید این شماره از خبرنامه را از اینجا دانلود کنید و از این طریق در جریان فعالیت‌های شبکۀ بین‌المللی موزه‌های صلح و همچنین برنامه‌های برخی از موزه‌های صلح دنیا قرار بگیرید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3