سفر اولین گروه آموزگاران عضو موزۀ صلح تهران به هیروشیما

Teacher-Hiroshima-News-timگروهی از آموزگاران عضو پروژۀ "آموزش صلح" در موزۀ صلح تهران، طی سفری که به دعوت انجمن صلح و دوستی هیروشیما و ادارۀ آموزش هیروشیما انجام گرفته بود، به ژاپن سفر کردند و در طی این سفر یک هفته‌ای ضمن ملاقات با آموزگاران مقاطع مختلف تحصیلی، مدیران آموزشی و تصمیم گیرندگان حوزۀ آموزش این شهر، از برخی مراکز آموزشی بازدید کردند و از نزدیک با شیوه های آموزش صلح در ژاپن آشنا شدند.

گروهی از آموزگاران عضو پروژۀ "آموزش صلح" در موزۀ صلح تهران، طی سفری که به دعوت انجمن صلح و دوستی هیروشیما و ادارۀ آموزش هیروشیما انجام گرفته بود، به ژاپن سفر کردند و در طی این سفر یک هفته‌ای ضمن ملاقات با آموزگاران مقاطع مختلف تحصیلی، مدیران آموزشی و تصمیم گیرندگان حوزۀ آموزش این شهر، از برخی مراکز آموزشی بازدید کردند و از نزدیک با شیوه های آموزش صلح در ژاپن آشنا شدند.

این گروه از آموزگاران ایرانی که در زمینۀ آموزش کودکان مشغول به کار هستند و با موزۀ صلح تهران همکاری نزدیکی دارند، در جلساتی با مدیران آموزشی هیروشیما، پیرامون برنامه‌های مشترک و تبادل تجربیات مذاکره کردند. قرار است به زودی دستاوردهای این سفر در قالب کتاب سفرنامه و گزارش سفر -که با حمایت موزه صلح تهران منتشر خواهد شد- و برپایی کارگاه آموزشی و سمینار ویژه مربیان و مسئولان آموزشی شهر در موزۀ صلح تهران در اختیار علاقمندان حوزه آموزش قرار بگیرد.

لازم به یادآوری است که موزه صلح تهران بیشتر از آن که مکانی برای نگهداری اشیاء تاریخی باشد، مرکزی آموزشی و فرهنگی است که به ترویج فرهنگ صلح می‌پردازد؛ همچنین در اردیبهشت ماه 1392، موزۀ صلح تهران به عنوان یکی از موزه‌های برتر سال 1391 در شاخص‌های گوناگون از جمله آموزش، انتخاب شده است.

Teacher-Hiroshima-News

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3