بازدید اعضای هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از موزه صلح تهران

IMG 6757-001جمعی از اساتید برجسته حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی که از اعضای هیئت مدیره  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  بودند، روز چهارشنبه 23 مرداد ماه از موزه صلح تهران بازدید کردند. این اساتید که جناب دکتر ممتاز، دکتر زمانی، دکتر عبدالهی، دکتر مستقیمی و سرکار خانم دکتر شایگان در میان آنان بودند؛ با همراهی تعدادی از دانشجویان عضو انجمن بعد از بازدید از موزه، در یک جلسه صمیمی با داوطلبان موزه، از وجود این نهاد ابراز خرسندی کردند و در خصوص جنبه‌های گوناگون و راه‌کارهای پیگیری دعاوی مصدومان شیمیایی در محاکم بین‌المللی به تبادل نظر پرداختند.

در پایان قرار  شد همکاری‌های بین این دو نهاد ادامه یابد

IMG 6757-001 جمعی از اساتید برجسته حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی که از اعضای هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدبودند، روز چهارشنبه 23 مرداد ماه از موزه صلح تهران بازدید کردند.

این اساتید که جناب دکتر ممتاز، دکتر زمانی، دکتر عبدالهی، دکتر مستقیمی و سرکار خانم دکتر شایگان در میان آنان بودند؛ با همراهی تعدادی از دانشجویان عضو انجمن بعد از بازدید از موزه، در یک جلسه صمیمی با اعضای هیئت مدیره و داوطلبان موزه، از وجود این نهاد ابراز خرسندی کردند و در خصوص مسائلی از جمله جنبه‌های گوناگون و راه‌کارهای پیگیری دعاوی مصدومان شیمیایی در محاکم بین‌المللی، برنامه های آموزشی برای ترویج فرهنگ صلح و شیوه های مناسب برای این منظور، به تبادل نظر پرداختند. در پایان قرار  شد همکاری‌های بین این دو نهاد ادامه یابد

لازم به ذکر است موزه صلح تهران در طول سال برنامه های آموزشی گوناگونی را با همکاری دانشگاهها و سازمانهای بین المللی مرتبط،  برای دانشجویان و افراد علاقمند در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه، صلح و نقش سازمانهای مردم نهاد در ترویج فرهنگ صلح،  برگزار می کند.

برای دیدن عکس‌های این بازدید اینجا را کلیک کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3