برنامه ها و مقالات ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی موزه های صلح


برنامه ها و مقالات ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی موزه های صلح

تاریخ : October 2008

توضیحات : برنامه ها و مقالات ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی موزه های صلح 6 تا 8 اکتبر در موزه صلح کیوتو ، 9 اکتبر دانشگاه کیوتو و 10 اکتبر موزه صلح هیروشیما

6th-museum-peace