نمایشگاه نقاشی کودکان در فرهنگسرای ارسباران 1393/03/28