فهرست مطالب

FacebookTwitterRSS Feed

تاریخچه کلی جنبش موزه صلح

 

تاریخچه کلی جنبش موزه صلح

موضوع موزه های صلح ایده نسبتا نوینی به شمار می آیند. در حالی که در طول چند قرن اخیر از طریق یادمان ها٬ ادبیات٬ هنر و موزه های جنگ به طرز باشکوهی به مقوله«جنگ» پرداخته شده است. در مقابل این روایت های تقریبا یک طرفه٬ این ایده مطرح شد که جزئیات جنگ-سبعیت٬ هزینه های انسانی گزاف مربوط به جنگ و تمامیت جنگ که چیزی فراتر از شکوه و شجاعت است- در فضای سازمان یافته یک موزه به طور کامل ثبت شود. انگیزه چنین تلاشی این اعتقاد است که «آگاه کردن مردم از واقعیت جنگ مانند آموزش دادن صلح به آنهاست.»

شروع عصر جنگ های جدید در پایان قرن نوزدهم انگیزه ای به ژان دو بلاش لهستانی- روسی٬ داد که اولین موزه صلح عصر ما را بنا نهد. در سال 1902 ٬ موزه بین المللی جنگ وصلح در لوسرن سوئیس به روی عموم گشوده شد. دودهه بعد موزه صلح دیگری ریشه گرفت. به دنبال آثار ویران کننده جنگ جهانی اول بر جامعه اروپا بویژه جمهوری آلمان٬ ارنست فرد ریش اولین موزه بین اللملی ضد جنگ رادر سال 1925 تاسیس کرد که بعد ها در سال1933 با متواری شدن فرد ریش٬ توسط رژیم نازی بسته شد. موج دوم موزه های صلح بعد از سال های ویرانگر جنگ جهانی دوم به پا خاست. بسیاری از این موزه ها در ژاپن بنا نهاده شد; جایی که درک عمیقی از عواقب مرگبار کاربرد جنگ افراز های هسته ای به وجود آمده بود. شهرهای هیروشیما و ناکازاکی پیشروان مبارزه سرسختانه به سلاح های هسته ای شدند و این مبارزه در سراسر دنیا گسترش یافت. علاوه بر آن در آلمان بعد از جنگ نیز چندین موزه صلح بنا شد.

امروزه موزه های صلح در تمام قاره های زمین گسترده شده اند. گر چه در دنیا جنگ همچنان وجود دارد٬ با رشد موزه های صلح می توان به پایان جنگ ها امیدوارشد. تلاش هایی که برای پیشبرد صلح صورت می گیرد در حال گسترش هستند. هر چه حضور موزه ای صلح بیشتر می شود٬ پیام صلح برای مردم قوی تر میشود تا به آن روی بیاورند٬تحسینش کنند و به عنوان بخشی ا زعقاید خود بپذیرند.

هر چند در برخی از کشورهای دارای پیشینه تجاوز به سایر کشور ها و مبتلا به اندیشه نظامی گری مفرط٬ موزه های صلح به عنوان مرکزی برای مبارزه با این اندیشه شکل گرفته اند اما در ایران که دارای فرهنگی مبتنی بر صلح و دوستی است و نه تنها به کشور های همسایه گزندی نرسانده بلکه گاه و بیگاه از سوی آنان مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفته ٬ موزه صلح معنایی دو چندان دارد.

موزه صلح تهران مفتخر است که عضوی از این جنبش می باشد.

 

فرهنگ صلح براساس تعریف سازمان ملل

 

فرهنگ صلح بر اساس سازمان ملل

قطع نامه های سازمان ملل متحد:RES/A/5/13 : فرهنگ صلح و RES/A/243 : بیانیه برنامه عملیاتی برای ترویج فرهنگ صلح: فرهنگ صلح مجموعه ای از ارزش ها٬ نگرش ها٬ رفتارها و روشهای زندگی است که خشونت را نفی می کند و از منازعات پیش گیری می کند به این ترتیب که تلاش می کند ریشه های درگیری را شناسایی و از طریق گفتمان و مذاکره بین افراد٬ گروه ها و ملت ها آنها را حل کند.

برای برقراری صلح و جلو گیری از گسترش خشونت ما باید:

  • فرهنگ صلح را از طریق آموزش گسترش دهیم
  • ب هتوسعه پاسدار اقتصادی و اجتماعی کمک کنیم
  • احترام به تمامی حقوق بشر را گسترش دهیم
  • به دنبال برابری میان انسان ها باشیم
  • مشارکت مردم را گسترش دهیم
  • به افزایش درک٬ تحمل و همبستگی کمک کنیم
  • از روابط مشارکتی٬ جریان آزاد اطلاعات و دانش پشتیبانی کنیم
  • صلح و امنیت بین المللی را ترویج کنیم

همايش يك روزه «داغ لاله ها»

همايش بيست و چهارمين سالگرد بمباران شيميايي سردشت برگزار شد

همايش يك روزه «داغ لاله ها» به مناسبت بيست و چهارمين سالگرد بمباران شيميايي سردشت با حضور نماينده ويژه رييس جمهور، استاندار آذربايجان غربي و برخي مقام ها از اقليم كردستان عراق برگزار شد.