همايش يك روزه «داغ لاله ها»

همايش بيست و چهارمين سالگرد بمباران شيميايي سردشت برگزار شد

همايش يك روزه «داغ لاله ها» به مناسبت بيست و چهارمين سالگرد بمباران شيميايي سردشت با حضور نماينده ويژه رييس جمهور، استاندار آذربايجان غربي و برخي مقام ها از اقليم كردستان عراق برگزار شد.